Продължете към съдържанието
Home » Академично развитие

Академично развитие

Обяви

ОБЯВА Добруджанският земеделски инсти­тут – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска­ академия – София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в професио­нално направление… Прочетете повече »Обяви