Продължете към съдържанието
Home » Списание „Field Crop Studies“ (“Изследвания върху полските култури”)

Списание „Field Crop Studies“ (“Изследвания върху полските култури”)

От 2004 година Добруджански земеделски институт издава списание “Field Crops Studies”. То е продължение на поредицата научни издания от периода 1956-1963 г. – «Сборник научни трудове на ДССНИИ «Вълко Червенков» (1956-1957); “Научни трудове на ДССНИИ” (1958-1960); “Известия на ДССНИИ – Толбухин” (1961-1962) и “Известия на Института по пшеницата и слънчогледа край гр. Толбухин” (1963).

До момента са излезли от печат 7 тома на списанието, в които са публикувани научни доклади и материали от конференции и работни срещи, организирани и проведени в различни научни институти от системата на Селскостопанска академия. Публикуват се научни трудове от областта на генетиката, селекцията и агротехниката на полските култури, поместват се материали, свързани с растителните генетични ресурси, растителната защита и биологичното земеделие. Помества се информация за новосъздадени сортове и хибриди от полски култури, нови научни продукти и технологии.

Досега във “Field Crops Studies” са публикувани научни материали по следните теми:

  • “Селекция и агротехника на културните растения”
  • “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”
  • “Устойчивото земеделие – предизвикателство за съвременната аграрна наука”
  • “Съвременни акценти на изследванията в трайни полски опити”
  • “Селекция на полски култури”
  • “Селекция и агротехника на ечемика”
  • “Постижения и проблеми при полските култури”
  • “Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”

Статиите се публикуват на български и английски език с тенденция в бъдещите броеве да се допускат материали само на английски език. Условията за публикуване в списанието могат да се открият на тази интернет-страница.

Редакционната колегия на списанието отправя покана към всички автори, желаещи да публикуват в него, да предоставят свои оригинални материали по електронен път на e-mail-адрес: fcs@dai-gt.org

За контакти:
Доц. д-р Николай Ценов – Главен редактор
Добруджански земеделски институт
Гр. Генерал Тошево, 9500
Тел.: +359 58 603125; Факс: +359 58 603183

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.