Продължете към съдържанието
Home » Производствена експериментална база

Производствена експериментална база

Производственият сектор в Добруджански земеделски институт е основан през 1953 г. Предоставен му е статут на “Експериментална база” за проверка и внедряване на научните постижения: ускорено размножаване на нови сортове и хибриди, производство на базови семена, отглеждане на племенни разплодни животни.

Растениевъдство

Основните дейности в този отрасъл са производството на предбазови и базови семена от основните култури, с които работи селекцията, и производството на фуражи за двете племенни животновъдни ферми. Тези дейности се осъществяват чрез актуални агротехнически способи, позволяващи осигуряването на оптимизиран демонстративен модел за съвременно водене на стопанството, еднакво полезен и за начинаещите, и за вече успелите в агробизнеса.

Животновъдство

Сектор “Производство” разполага с две племенни животновъдни ферми – говедовъдна и овцевъдна.
Основна порода в говедовъдството е черно-шарената, която се използва като донор на висока млечност при кръстоски с местни породи. Поддържа се стадо от 450 глави добитък.

Овцевъдството е представено от “Североизточната българска тънкорунна порода”, създадена в Североизточна България в резултат на задълбочена селекция, чието начало датира от 1952 г. Макар че селекционната дейност в животновъдството се прекратява през 1972 година, Добруджански земеделски институт и до днес успешно поддържа единственото стадо в България от този тип, наброяващо около 1480 овце.
Напоследък специалистите в областта на животновъдството отделят особено внимание на тънкорунното овцевъдство, тъй като то представлява подложка за размножаване на месодайните породи в овцевъдството.

През последните години успешно се извършват кръстоски между майки от Североизточната българска тънкорунна порода и бащи от месодайната порода “Ил дьо Франс”.
Оценката на специалисти от ИАСРЖ (Изпълнителна агенция за селекция и репродукция в животновъдството) към Министерство на земеделието и храните, извършващи ежегодна бонитировка на животните, е, че в Добруджански земеделски институт се извършва “селекция № 1 в тънкорунното овцевъдство”.

Институтът участва ежегодно в Националното изложение по животновъдство в гр. Сливен с елитни млади мъжки животни от Североизточната българска тънкорунна порода овце. Всяка година на Добруджански земеделски институт се присъждат грамоти и призове за елитни млади кочлета.

Спомагателните звена в производствения сектор – фуражен цех, складови помещения, машинен парк, ремонтна работилница, автотранспорт – подпомагат научната и стопанска дейност на Добруджански земеделски институт.