Продължете към съдържанието
Home » Структура

Структура

ДИРЕКТОР

Доц. д-р инж. Илия Илиев

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

гл. ас. д-р Даниела Вълкова

СЕКТОР “НАУКА”

Сектор “Наука” обединява 4 секции:

  • “Селекция на зърнено-житни култури”
  • “Селекция на слънчоглед”
  • “Селекция на бобови култури”
  • “Агротехника”

В сектор “Наука” се работи по следните направления:

  • създаване на нови усъвършенствани житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед;
  • разработване на нови биотехнологични методи в селекцията;
  • събиране и изследване на генетични растителни ресурси;
  • разработване на съвременни технологии за отглеждане на слънчоглед, зърнено-житни и бобови култури.

Към секциите са изградени няколко специализирани лаборатории – по биотехнология, фитопатология, физиология на растенията, биохимия на растенията, технологични качества, агрохимия, растителни генетични ресурси.

По селекционните и изследователски проблеми работят 38 научни сътрудници, подпомагани от около 200 специалисти с висше образование, лаборанти, агротехници и работници.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА

Производственият сектор в Добруджански земеделски институт е основан през 1953 г. Предоставен му е статут на “Експериментална база” за проверка и внедряване на научните постижения: ускорено размножаване на нови сортове и хибриди, производство на базови семена, отглеждане на племенни разплодни животни. Повече информация за експерименталната база можете да прочетете тук.