Продължете към съдържанието
Начало » Доцентури

Доцентури

 

Гл. ас. д-р Христо Павлинов Стоянов, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Ж У Р И

 1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева, ИПК-Чирпан, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева, ИЗ-Карнобат, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Антония Колева Стоянова, ТУ-Стара Загора, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин, АУ-Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова, АУ-Пловдив,  СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Галина Йорданова Дякова, ИЗС „Образцов чифлик“-Русе, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Наталия Христова Петровска, ИЦ-Кнежа, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 13.01.2023г.


Aс. д-р Соня Николова Донева, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Нася Борисова Томлекова, ИЗК „Марица“ Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Доц. д-р Миглена Атанасова Друмева, ТУ Варна, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Иван Димитров Киряков, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров, ТУ Варна, СТАНОВИЩЕ
 5. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева, ИФК Плевен,  СТАНОВИЩЕ
 6. Проф. дн Николай Ангелов Ценов, Агроном I Холдинг Добрич, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев, ОССЗК Павликени, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 19.12.2022


Гл. ас. д-р Албена Маринова Иванова, ПРИНОСИ

Професионално направление: ш.6.1 Растениевъдство

Специалност: Общо земеделие

Ж У Р И

 1. Доц. д-р Генчо Милев Милев – председател, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 2. Доц. д-р Нечо Райчев Нечев, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 3. Проф. д-р Димитър Славов Димитров, ИПАЗР София, РЕЦЕНЦЗИЯ
 4. Проф. д-р Тотка Тодорова Митова – Трифонова, ИПАЗР София, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Проф. д-р Светла Маринова Гарванска, ИМАЗР София, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова, Тр. У. Ст. Загора, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Светла Стоянова Констадинова, АУ Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 8. Доц. д-р Галина Марчева Михова – резервен член, ДЗИ Ген. Тошево
 9. Доц. д-р Дарина Димитрова Вълчева – резервен член, ИЗ Карнобат

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 16.01.2015 с Протокол №


Гл. ас. д-р Ваня Димитрова Иванова, ПРИНОСИ

Професионално направление: ш.6.2 Растителна защита

Специалност: Растителна защита /фитопатология/

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков, ИТТИ Марково, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. д-р Валентина Георгиева Енчева, ДЗИ Ген. Тошево, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Стойка Петкова Машева, ИПАЗР София, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Мария Йорданова Боровинова, ИЗ Кюстендил, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Петър Николов Чавдаров, ИРГР Садово, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Красимира Трифонова Танова, ШУ Шумен, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Сергей Мипчев Бистричанов, ЛТУ София, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 26.01.2016 с Протокол №


Гл. ас. д-р Галин Георгиев Георгиев, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Николай Ангелов Ценов, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. дн Пенко Петров Спецов, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. дсн Димитър Дойнов Генчев, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Галина Марчева Михова, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 02.09.2016 с Протокол №


Гл. ас. д-р Даниела Вълкова Янева, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Анелия Илиева Кътова, ИФК Плевен, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров, ТУ Варна, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Иван Димитров Киряков, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Валентина Маринова Василева, ИФК Плевен, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Петър Николов Чавдаров, ИРГР Садово, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Родича Минчева Тодорова, ООСЗК Павликени, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Марина Петрова Марчева, АУ Пловдив, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 19.11.2021 с Протокол №

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *