Продължете към съдържанието
Начало » Докторантури

Докторантури

Тема: „Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес“

Специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Христо Павлинов Стоянов, АВТОРЕФЕРАТ

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Валентин Байчев Георгиев, ДЗИ, Генерал Тошево, СТАНОВИЩЕ
 2. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев, ИЗ, Карнобат, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Анелия Илиева Кътова, ИФК, Плевен, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ, Генерал Тошево, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев, АУ, Пловдив, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №


Тема: “Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) и техните хибридни комбинации“

Специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Георги Петров Георгиев, АВТОРЕФЕРАТ

Ж У Р И

 1. Доц. д-р Нина Иванова Ненова, ДЗИ, Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 2. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин, АУ, Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 3. Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров, ТУ, Варна, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов, ЗИ, Шумен, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ, Генерал Тошево, РЕЦЕНЗИЯ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №


Тема: „Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновена пшеница“

Специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения“

Проф. д-р Николай Ангелов Ценов, АВТОРЕФЕРАТ

Ж У Р И

 1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева, АУ – Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 2. Проф. д-р Дочка Ценова Димова, АУ – Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 3. Проф. д-р Михаил Николов Христов, ДЗИ-Ген.Тошево, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев, ЗИ – Карнобат, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова, ДЗИ-Ген.Тошево, СТАНОВИЩЕ
 6. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ-Ген.Тошево, РЕЦЕНЗИЯ
 7. Проф. дн Неделчо Тодоров Мерсинков, Пенсионер, РЕЦЕНЗИЯ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №


Тема: Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията

Специалност:ш.6.1. „Растениевъдство“

Соня Николова Донева, АВТОРЕФЕРАТ

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Нася Борисова Томлекова, ИЗК – Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 2. Доц. д-р Божин Максимов Божинов, АУ – Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 3. Проф. дн Пенко Петров Спецов, Пенсионер, СТАНОВИЩЕ
 4. Доц. дн Иван Димитров Тодоров, Пенсионер, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ-Ген.Тошево, РЕЦЕНЗИЯ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №


Тема: „Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди“

Специалност: „Растителна защита (хербология)“

Зорница Любомирова Петрова, АВТОРЕФЕРАТ

Ж У Р И

 1. Доц.д-р Георги Събев Георгиев, ДЗИ – Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 2. Проф.дн Тоньо Стоянов Тонев, АУ, Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова, ДЗИ – Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 4. Доц.д-р Мирослав Георгиев Титянов, ЛТУ – София, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц.д-р Дина Дадар Ооловна – Атанасова, ЗИ – Карнобат, РЕЦЕНЗИЯ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата : с Протокол №


Тема: Проучване на видове от род Helianthus L. като източници на важни селекционни признаци

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Даниела Вълкова Янева, АВТОРЕФЕРАТ

Ж У Р И

 1. Проф.дсн Димитър Дойнов Генчев, Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево,РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф.д-р Михаил Николов Христов, Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево,СТАНОВИЩЕ
 3. Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова, АБИ – гр. София,РЕЦЕНЗИЯ
 4. Доц.д-р Нуреттин Тахсин Тахсин, Аграрен университет – гр. Пловдив,СТАНОВИЩЕ
 5. Доц.д-р Велко Николов Велков, Пенсионер,СТАНОВИЩЕ
 6. Доц.д-р Стефан Владимиров Вълчинков – резервен член, Институт по царевицата – гр. Кнежа
 7. Доц.д-р Нина Иванова Ненова – резервен член, Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 14.10.2013 с Протокол № 10/14.10.2013

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *