Продължете към съдържанието
Начало » Професури

Професури

 Проф. д-р Ивелина Миткова Николова , ПРИНОСИ

Професионално направление: ш. 6.2 Растителна защита.

Специалност: „Растителна защита (eнтомология)“

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Христина Янкова Кутинкова, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. дн Хари Янков Самалиев,  РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Веселин Арнаудов Арнаудов, РЕЦЕНЗИЯ
 4. Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Недялка Георгиева Палагачева, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Винелина Панайотова Янкова-Михайлова, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Стефан Калчев Рашев, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 01.03.2024 г. с Протокол №


Доц. д-р Валентина Георгиева Енчева, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.2 Растителна защита

Специалност: Растителна защита (фитопатология)

Ж У Р И

 1. Доц. д-р Иван Димитров Киряков, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 2. Проф. д-р Илия Великов Илиев – Председател, ДЗИ Ген. Тошево, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. дсн Невена Стоянова Богацевска, ИПАЗР София, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова, АБИ София, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Проф. д-р Щелияна Христова Калинкова, АУ Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 6. Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков, ИТТИ Марково, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Славчо Бонев Славов, АБИ София, СТАНОВИЩЕ
 8. Проф. дн Марияна Борисова Накова – резервен член, АУ Пловдив
 9. Доц. д-р Виолета Савова Кондакова – резервен член, АБИ София

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 16.01.2015 с Протокол №


Доц. д-р Иван Димитров Киряков, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.2 Растителна защита

Специалност: Растителна защита (фитопатология)

Ж У Р И

 1. Проф. д-р Илия Великов Илиев – Председател, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 2. Доц. д-р Валентина Георгиева Енчева, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 3. Доц. д-р Пепа Стоянова Шиндрова, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 4. Проф. дсн Невена Стоянова Богацевска ИПАЗР София, РЕЦЕНЗИЯ
 5. Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова, АБИ София, РЕЦЕНЗИЯ
 6. Проф. д-р Стойка Петкова Машева, АУ Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 7. Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков, ИТТИ Марково, СТАНОВИЩЕ
 8. Проф. д-р Мария Йорданова Боровинова – резервен член, ИЗ Кюстендил
 9. Проф. дн Марияна Борисова Накова – резервен член, АУ Пловдив

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 16.01.2015 с Протокол №


Доц. д-р Иванка Стоева Стоева, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.2 Растителна защита

Специалност: Растителна защита (фитопатология)

Ж У Р И

 1. Проф. дсн Неделчо Тодоров Мерсинков, Пенсионер, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. дсн Димитър Христов Павлов, ТУ Стара Загора, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Драгомир Вълчев, ИЗ Карнобат, РЕЦЕНЗИЯ
 4. Проф. д-р Дочка Ценов Димова, АУ Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Валентина Георгиева Енчева, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. дсн Нели Кирилова Вълкова, ИПК Чирпан, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 09.04.2015 с Протокол №


Доц. д-р Емил Антонов Пенчев, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Общо земеделие

Ж У Р И

 1. Проф. дсн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ Ген. Тошево, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. дсн Петко Георгиев Иванов, Пенсионер, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Дочка Ценов Димова, АУ Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 4. Проф. д-р Драгомир осподинов вълчев, ИЗ Карнобат, СТАНОВИЩЕ
 5. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева, АУ Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 6. Проф. дсн Петър Иванов Иванов, Пенсионер, СТАНОВИЩЕ
 7. Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 28.04.2015 с Протокол №


Доц. д-р Юлия Петкова Енчева, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Ж У Р И

 1. Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова, АБИ София, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева, АУ Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Доц. д-р Виолета Златева Божанова, ЦУ на ССА София, РЕЦЕНЗИЯ
 4. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Иван Димитров Киряков, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 6. Проф. д-р Марина, Бинева, Граматикова, Пенсионер, СТАНОВИЩЕ
 7. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 22.07.2016 с Протокол №


Доц. д-р Валентин Байчев Георгиев, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Ж У Р И

 1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева, АУ Пловдив, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева, ИЗ Карнобат, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева, Пенсионер, СТАНОВИЩЕ
 4. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева, ИЗ Карнобат, СТАНОВИЩЕ
 5. Проф. д-р Михаил Николов Христов, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 6. Проф. дн Иван Димитров Тодоров, Пенсионер, СТАНОВИЩЕ
 7. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ Ген. Тошево, РЕЦЕНЗИЯ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 30.06.2017 с Протокол №


Доц. д-р Генчо Милев Милев, ПРИНОСИ

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Специалност: Общо земеделие

Ж У Р И

 1. Проф. дсн Тодор Стоянов Кертиков, ИФК Плевен, РЕЦЕНЗИЯ
 2. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев, ДЗИ Ген. Тошево, РЕЦЕНЗИЯ
 3. Проф. д-р Тотка Тодорова Митова Трифонова, ИПАЗР София, РЕЦЕНЗИЯ
 4. Доц. д-р Емил Антонов Пенчев, ДЗИ Ген. Тошево, СТАНОВИЩЕ
 5. Доц. д-р Иван Димитров Спасов, ИПАЗР София, СТАНОВИЩЕ
 6. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев, АУ Пловдив, СТАНОВИЩЕ
 7. Доц. д-р Петър Стоянов Янков, ТУ Варна, СТАНОВИЩЕ

Дата на публикуване на рецензиите и становищата 30.06.2017 с Протокол №

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *