Продължете към съдържанието
Начало » Биологично производство

Биологично производство

Основите на биологичното производство в Добруджански земеделски институт са положени през есента на 2019 г. Засети са зърнено-житни култури – еднозърнест лимец и ръж – сорт „Матадор” на площ от 21 дка за всяка култура. 


През пролетта на 2020 г. са засети и бобови култури – фасул сорт „Вежен” и соя сорт „Авигея” с обща площ от 42 дка. Стопанската 2019-2020 е първата година от периода на преход към биологично производство, който приключва през стопанската 2020-2021 г.


Реколтната 2021 – 2022 г. бележи началото на биологичното производство в института. Селскостопанските култури  – ръж, лимец, фасул и соя са засети в оптималните посевни норми и агротехнически срокове за района на Добруджански земеделски институт. Не са прилагани пестициди (инсектициди, фунгициди и хербициди) и торове по време на вегетационния период на отглежданите култури. Спазени са всички агротехнически мероприятия, свързани с извеждане на опитните площи. Културите са прибрани в оптималните срокове. През месец май 2022 г. Добруджански земеделски институт получи сертификат за биологично производство на зърнено-житните култури, а през месец юли – за зърнено-бобовите култури.

В следващите години Добруджански земеделски институт ще предлага брашно от ръж и лимец – биологично производство и биологични продукти от фасул и соя.