Продължете към съдържанието
Начало » „Добри земеделски практики при производството на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед в рискова климатична среда“

„Добри земеделски практики при производството на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед в рискова климатична среда“

№ на проекта (ИСУН)№ BG06RDNP001-1.004-0004-CO1

Детайли относно проекта. Прочетете повече »
Информация за проекта. Прочетете повече »


Демонстрация: „ПРОДУКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТ НА БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ И УСТОЙЧИВИ НА ХЕРБИЦИДИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД“

17.07.2024 г.

Покана  Прочетете повече »
Карта за участие Прочетете повече »


Демонстрация: „ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ В УСЛОВИЯ НА АБИОТИЧЕН И БИОТИЧЕН СТРЕС“

12.06.2024 г.

Покана  Прочетете повече »
Карта за участие Прочетете повече »


Демонстрация: „УПРАВЛЕНИЕ НА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ И АГРОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ ПРИ БИОЛОГИЧНО И КОНВЕНЦИОНАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ“

11.06.2024 г.

Покана  Прочетете повече »
Карта за участие Прочетете повече »


Демонстрация: „РАСТИТЕЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ В ОТГОВОР НА КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНИ ХРАНИ“

28.05.2024 г.

Покана Прочетете повече »
Карта за участие  Прочетете повече »

За успешната ни първа Демонстрация по проекта може да прочете тук