Продължете към съдържанието
Начало » Обекти на интелектуална собственост в Добруджански земеделски институт

Обекти на интелектуална собственост в Добруджански земеделски институт

Обектите на интелектуална собственост в Добруджански земеделски институт са всички новосъздадени научни продукти  – нови сортове растения, линии и хибриди, полезни модели, изобретения и марки.

СЕРТИФИКАТИ НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ 

Към 2022 г. Добруджански земеделски институт поддържа действието на 65 сертификати на сортове растения (от общо над 155 броя през годините) в Патентно ведомство на Република България, съгласно „Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни”. Давността на сертификатите съгласно закона е 25 години, считано от дата на издаването им.

  • Зърнено-житни култури (45 бр.)
  • Зърнено-бобови култури (10 бр.)
  • Слънчоглед (10 бр.)
Сорт Наименование по сертификат (лат.) Сертификат № Дата на издаване Година на признаване в ИАСАС
I. Зърнено-житни култури
Обикновена пшеница (Triticum aestivum L.)
1. Аглика AGLIKA 10568 30.06.2004 2003
2. Енола ENOLA 10595 30.11.2004 2004
3. Карина KARINA 10653 31.08.2005 2004
4. Корона KORONA 10741 31.10.2007 2006
5. Лазарка LAZARKA 10757 30.04.2008 2007
6. Мерилин MERILIN 10758 30.04.2008 2008
7. ГТП Драгана GTP DRAGANA 10920 30.12.2010 2009
8. Божана BOJANA 10951 31.03.2011 2010
9. ГТП Киара GTP KIARA 10952 31.03.2011 2010
10. ГТП Калина GTP KALINA 10953 31.03.2011 2010
11. Косара KOSARA 11034 31.03.2014 2012
12. ГТП Рада GTP RADA 11035 31.03.2014 2012
13. Пчелина PCHELINA 11037 31.03.2014 2012
14. ГТП Катаржина GTP KATARZHINA 11053 27.02.2015 2013
15. ГТП Ками GTP KAMI 11054 27.02.2015 2013
16. Жана ZHANA 11068 31.08.2015 2014
17. Фани/Fani FANI 11069 31.08.2015 2014
18. Сладуна SLADUNA 11077 30.12.2015 2014
19. Кристалина KRISTALINA 11094 31.08.2016 2015
20. Никодим NICODIM 11129 30.11.2017            2016
21. Мореса MORESA 11211 16.03.2021 2018
22. Цвета TSVETA 11236 20.06.2022 2020
23. Шибил SHIBIL 11237 20.06.2022 2020
24. Чудомира CHUDOMIRA 11238 20.06.2022 2020
Твърда пшеница (Triticum durum Desf.)
1. Северина SEVERINA 10821 31.03.2009 2008
2. Мирела MIRELA 11011 29.03.2013 2011
3. Мирабел MIRABEL 11055 27.02.2015 2013
4. Мелина MELINA 11056 27.02.2015 2013
5. Малена MALENA 11130 30.11.2017 2016
Тритикале (X Triticosecale Wittm.)
1. Колорит KOLORIT 10697 31.07.2006 2005
2. Акорд ACORD 10759 30.04.2008 2007
3. Атила ATILA 10760 30.04.2008 2007
4. Респект RESPEKT 10833 30.06.2009 2008
5. Бумеранг BUMERANG 10921 30.12.2010 2009
6. Добруджанец DOBRUDZHANETS 11012 29.03.2013 2012
7. Ловчанец LOVCHANETC 11059 30.04.2015 2013
8. Дони 52 DONI 52 11070 31.08.2015 2014
9. Благовест BLAGOVEST 11095 31.08.2016 2015
10. Борислав BORISLAV 11131 30.11.2017 2016
Ечемик (Hordeum sativum L.)
1. ГТЕ Ахат GTE AHAT 11038 31.03.2014 2012
2. Тангра TANGRA 11064 31.08.2015 2014
3. Оникс ONIKS 11157 30.10.2018 2017
4. Фанагория FANAGORIYA 11172 18.06.2019 2018
5. Ларимар LARIMAR 11239 20.06.2022 2020
6. Брилянт BRILYANT 11240 20.06.2022 2020
II. Зърнено-бобови култури
Обикновен зрял фасул (Phaseolus vulgaris)
1. Еликсир ELIXIR 10800 30.09.2008 2008
2. ГТБ Устрем GTB USTREM 11065 31.08.2015 2015
3. ГТБ Блян GTB BLYAN 11066 31.08.2015 2015
4. ГТБ Вежен GTB VEZHEN 11067 31.08.2015 2015
5. ГТБ Скития GTB SKITIYA 11144 21.08.2018 2018
6. Пуклив две PUKLIV DVE 11203 08.01.2021 2020
Леща (Lens culinaris medik)
1. Илина ILINA 10551 31.12.2003 2002
Грах (Pisum sativum L.)
1. Кристал KRISTAL 10615 28.02.2005 2004
2. Мишел MISHEL 10916 30.12.2010 2009
Нахут (Cicer airetinum L.)
1. Балкан BALKAN 10613 28.02.2005 2004
III. Слънчоглед (Helianthus annuus L.)
Сортове
1. Фаворит FAVORIT 10687 31.05.2006 2005
Хибриди
1. Сан Лука SAN LUKA 10903 30.12.2010 1996
2. Линзи LINZI 11125 30.11.2017 2016
3. Деведа DEVEDA 11154 30.10.2018 2017
4. ГТС Теди GTS TEDI 11156 30.10.2018 2017
Линии
1. 2607 2607 10638 31.05.2005 1987
2. 217А 217А 11008 29.03.2013 2011
3. 3607А 3607А 11092 31.08.2016 2015
4. 99R 99R 11126 30.11.2017 2016
5. N102R N102R 11155 30.10.2018 2017

 

През 2022 година са подадени заявки за издаване на сертификати на 2 линии („N23R”, „N44R”) и 2 хибрида („DALENA CLP”, „KRASELA”) слънчоглед. Издадени са пет броя сертификати на подадени през 2021 година заявки за сортове обикновена пшеница „Цвета”, „Шибил” и „Чудомира”, ечемик „Брилянт” и „Ларимар”.

Очаква се издаването на още четири броя сертификати на подадени през 2021 г. заявки за сортовете зимен многореден ечемик „Цитрин”, зимен двуреден ечемик „Хелиодор”, зимна обикновена пшеница „Федора”, и зимно хексаплоидно тритикале „Авитохол”.

МАРКИ

Добруджански земеделски институт е притежател на следните три марки, регистрирани в Патентно ведомство на Република България.:

  • Индивидуална (фигуративна) марка – лого, рег. № 51010/25.05.2005 г.;
  • Индивидуална (словна) марка „ЯНТЪР/YANTAR”, рег. № 51047/03.05.2005 г.;
  • Индивидуална (словна) марка „АЛБЕНА/ALBENA”, рег. № 51046/03.05.2005 г.

ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

Механизирана сонда за почвени проби, рег. №385/02.05.2000 г.

Автор: Илия Иванов Илиев

Описание: Механизираната сонда намира приложение за събиране на почвени проби в нарушено състояние на дълбочина до 2 метра. В Добруджански земеделски институт са вземани проби за агрохимични и други анализи и до дълбочина 4 метра. Сондата има опростена и удобна конструкция и може да се използва дори в сухи и твърди почви, без прилагане на големи физически усилия. Състои се от задвижващ блок, стъбло и чаша за пробата. Задвижващият блок представлява портативен двигател с вграден редуктор, захванати на удобна за манипулиране рамка. Сглобките между изходящия вал на редуктора  и между стъблото  и чашата  се разглобяват лесно с две прости движения. Чашата за пробата е тънкостенна тръба, чийто долен край е оформен като режещ връх, състоящ се от два долни ножа, два странични ножа и коничен водач. Разстоянието между режещите ръбове на страничните ножове е малко по-голямо от външния диаметър на чашата за пробата. 

Механизирана сонда за почвени проби, рег. №385/02.05.2000 г.

Механизирана сонда за почвени проби, рег. №385/02.05.2000 г.


Косачка за бобови култури, рег. №2513/02.11.2019 г.

Автори: Радко Петров Михайлов, Илия Иванов Илиев, Владимир Георгиев Демирев

Описание: Областта на техниката, към която се отнася полезният модел е механизация на земеделието – прибиране на бобови култури чрез косене на растенията под почвата. Най-близкото известно решение е с много висока степен на вибрации, тъй като механизмите, които привеждат в движение ножовите ленти, се движат съпосочно и от това възникват неуравновесени хоризонтални инерционни сили. Приспособлението може да се навеси към навесната система на всички модели трактори отзад. То съдържа два симетрични механизма, чиито подвижни звена са статично и динамично уравновесени. Двата механизма работят в противофаза, с което се премахват вибрациите на косачката, предизвикани от инерционните сили. Техническата същност е чрез реализиране задвижване на ножовите ленти от едно място с два кинематично затворени механизма, разположени в две взаимно перпендикулярни равнини – вертикална и хоризонтална. Всеки от тях съдържа по два равнинни тризвенни механизма. Връзката между тези механизми се осъществява с едно звено, извършващо пространствено движение в двете равнини.

НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Метод за подобряване опрашването на посевите, рег. № 64296 В1/15.10.2004 г.

Автори:  Нено Дончев Ненов, Илия Иванов Илиев

Описание: Методът ще намери приложение при отглеждане на селскостопански култури, особено на такива с кратък период на цъфтеж. По метода се стимулира дейността на инсектите-опрашители по време на цъфтежа чрез пръскане на посевите с разтвор на етерични масла. Пръскането може да се проведе с летателна или наземна техника, при условията за пръскане с пестициди. Схемата за пръскане включва факторите: вид и концентрация на етеричното масло в работната течност, кратност на пръскането, интервал между две пръскания, схема на пръскани и непръскани ленти в посева и период през деня за извършване на пръскането.

Метод за подобряване опрашването на посевите, рег. № 64296 В1/15.10.2004 г.


ТЕХНОЛОГИИ

 

Технология за производство на полски фасул, гр. Генерал Тошево, 2016 г.; ISBN: 978-954-9780-08-6

Автори: Доц. д-р Генчо Милев, Проф. дсн Димитър Генчев, Проф. д-р Иван Киряков, Проф. д-р Маргарита Нанкова, Доц. д-р инж. Илия Илиев, Асис. д-р Зорница Петрова

Описание: Предлаганата технология представлява преработено, допълнено и осъвременено издание на предишни технологии за отглеждане на фасул, издавани от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево. В един по-прагматичен и несложен в терминологично отношение стил са изложени основните моменти, касаещи стопанското значение на културата, биологичните й изисквания, описанието на сортовете, както и основните елементи от цялостната агротехника на фасула. Настоящата технология за производство на полски фасул може да се ползва от широк кръг фермери – от дребни земеделски производители до по-едри и технически съвременни съоръжения арендатори.