Продължете към съдържанието
Начало » Издателска дейност

Издателска дейност

“FIELD CROPS STUDIES” (“Изследвания върху полските култури”)

Field Crop Studies Списание на Добруджански земеделски институт

От 2004 година Добруджански земеделски институт издава списание “Field Crops Studies”. То е продължение на поредицата научни издания от периода 1956-1963 г. – «Сборник научни трудове на ДССНИИ «Вълко Червенков» (1956-1957); “Научни трудове на ДССНИИ” (1958-1960); “Известия на ДССНИИ – Толбухин” (1961-1962) и “Известия на Института по пшеницата и слънчогледа край гр. Толбухин” (1963). Списанието е създадено по инициатива на проф. дсн Николай Ценов, който до 2012 г. е негов главен редактор. От 2012 до 2016 г. главен редактор е проф. д-р Юлия Енчева, а от 2017 г. – доц. д-р Нина Ненова.

Field Crop Studies Списание на Добруджански земеделски институт

До момента са излезли от печат 14 тома на списанието. Първоначално в него са публикувани научни доклади и материали от конференции и работни срещи, организирани и проведени в различни научни институти от системата на Селскостопанска академия. От 2018 г. “Field Crops Studies” се превръща в периодично издание. Публикуват се научни трудове от областта на генетиката, селекцията и агротехниката на полските култури, поместват се материали, свързани с растителните генетични ресурси, растителната защита и биологичното земеделие. Помества се информация за новосъздадени сортове и хибриди от полски култури, нови научни продукти и технологии. 

Досега във “Field Crops Studies” са публикувани научни материали по следните теми:

 • “Селекция и агротехника на културните растения”
 • “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”
 • “Устойчивото земеделие – предизвикателство за съвременната аграрна наука”
 • “Съвременни акценти на изследванията в трайни полски опити” 
 • “Селекция на полски култури” 
 • “Селекция и агротехника на ечемика”
 • “Постижения и проблеми при полските култури
 • “Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури” 
 • “Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури”
 • „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието“
 • „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“
 • „Иновациите в селекцията и агротехниката на полски култури – инвестиция в бъдещето на земеделската наука и практика“

Статиите се публикуват на български и английски език. 

Условията за публикуване в списанието могат да се открият на интернет-страницата http://www.dai-gt.org/fsc/. Редакционната колегия на списанието отправя покана към всички автори, желаещи да публикуват в него, да предоставят свои оригинални материали по електронен път на E-mail-адрес: fcs@dai-gt.org.

За контакти

Доц. д-р Нина Ненова – Главен редактор
Гл. ас. д-р Христо Стоянов – Технически редактор

Добруджански земеделски институт
Гр. Генерал Тошево, 9500
Тел.: +359 58 603125
Е-mail: fcs@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg