Продължете към съдържанието
Начало » Добруджански земеделски институт – част от международната научна общност

Добруджански земеделски институт – част от международната научна общност

Добруджански земеделски институт осъществява успешно и плодотворно сътрудничество с редица научни институти, международни центрове и фирми от Европа и света, което се изразява в обмен на сортове от зърнено-житни и бобови култури, хибриди и линии слънчоглед, селекционни материали с цел изпитване, научна информация, както и обмен на специалисти.

Освен изградените дългогодишни традиционни връзки с редица научни институти от Русия, Украйна, Румъния и др., институтът поддържа съвместно сътрудничество с авторитетни фирми от Франция, Швейцария, САЩ, Турция и Македония. 

Резултат от сътрудничеството с водещи американски компании (Пионер, Монсанто, Новартис, Декалб) и престижни френски фирми (Прогрен женетик, Еуралис Семанс, Солтис, Рустика, Лимагрен) са голям брой слънчогледови хибриди, които са изпитвани и се изпитват в ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) и в опитните полета на редица частни компании.

Чрез създаването на оригинални собствени и съвместни хибриди с участието на чуждестранни фирми се открива възможност за регистрация на научните продукти извън страната и за сключване на лицензионни договори и договори за износ на семена с търговска цел. По този начин са регистрирани слънчогледовите хибриди Албена, Сан Лука, Сантафе, Алсион, Ализе, Алианс (Франция), Олстар (Франция, Италия) и др. Голяма част от хибридите са признати и регистрирани в Официалните сортови листи на държави като Румъния, Русия, Украйна, Сърбия и Молдова. Два хибрида са включени в Европейската сортова листа. Семена от хибридите, създадени с участието на Добруджански земеделски институт се продават в различни страни в Европа и света.

През последните години нараства интересът на чуждестранни фирми към българските сортове зърнено-житни култури. Активно е сътрудничеството ни с фирми от Република Турция (Добруджа Тохумджулук, Тарар и Чамлъджа Тохумджулук), в резултат на което са подписани редица лицензионни договори с изключителна лицензия и договори за сортоизпитване. За периода 2016-2022 г. в сортовата листа на Република Турция са регистрирани 12 български сорта, в т. ч. 7 сорта обикновена пшеница – Енола, Лазарка, Мерилин, Божана, Драгана, Ивета и Стояна; 1 сорт твърда пшеница – Северина, 1 сорт тритикале – Респект и 3 сорта ечемик – Ахат, Тангра и Оникс. 

Без официални договорености се поддържат взаимоотношения на високо ниво с редица фирми и институти от Франция, Испания, Германия, Япония, Канада, САЩ, Унгария, Белгия, Дания и др. страни.

Провеждат се краткосрочни и дългосрочни специализации в Германия, Франция, САЩ, Япония, Белгия, Израел, Канада, Китай, Русия, Украйна, Югославия, Австрия, Холандия и други страни, както и участия в международни учебни курсове по програма „Еразъм+”.

Институтът инициира, организира и участва в множество международни прояви – симпозиуми, конференции, конгреси, работни срещи, уъркшопи, семинари. През последните няколко години беше организатор и домакин на две международни научни конференции с международно участие: 

  • Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието“ в КК „Албена” на 26 и 27 септември 2018 г..


КК „Албена”, 26-27.09.2018 г.


  • Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“ в гр. Добрич, парк-хотел „Изида” на 5 и 6 юни 2019 г.. Конференцията беше посветена на 90-годишнината от рождението на Тодор Рачински – бележит селекционер и директор на института през периода 1974-1980 г..


гр. Добрич, парк-хотел „Изида”, 05-06.06.2019 г.


Дълготрайни са контактите на института с международните организации ICARDA – Сирия, CIMMYT – Мексико и Турция, FAO – Италия и IAEA – Австрия.

Учени от института членуват в международните организации EUCARPIA, ESNA, в Международната асоциация по слънчогледа (ISA) и Световната асоциация по тритикале (ITA).