Продължете към съдържанието
Начало » Сектор “Наука”

Сектор “Наука”

Сектор “Наука” обединява 3 отдела: 

Към отделите са изградени няколко специализирани лаборатории – по биотехнология, биохимия, фитопатология на зърнено-житни, бобови култури и слънчоглед, физиология на растениятатехнологични качества на зърното и хляба, агрохимия, физични свойства на почвата и растителни генетични ресурси.  

В сектор “Наука” се работи по следните направления:

  • създаване на нови усъвършенствани житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед;
  • разработване на нови биотехнологични методи в селекцията;
  • събиране, съхраняване и изследване на генетични растителни ресурси;
  • разработване на съвременни технологии за отглеждане на слънчоглед, зърнено-житни и бобови култури.

Сектор „Наука“ разполага с богата научна библиотека