Продължете към съдържанието
Начало » Добруджански земеделски институт отчита успешна 2023 година

Добруджански земеделски институт отчита успешна 2023 година

На 7 февруари, на разширено Общо събрание на учените, Добруджански земеделски институт направи равносметка за постигнатите резултати в научната и стопанската си дейност през отчетната 2023 г. Гост на Общото събрание на учените беше проф. д-р Виолета Божанова – Председател на ССА.

 

От доклада на директора на института доц. д-р инж. Илия Илиев стана ясно, че въпреки тежките финансови условия и предизвикателствата в аграрния сектор, отчетната година е успешна както по отношение на научните изследвания в областта на селекцията и агротехниката на основни за страната полски култури, така и по отношение на производството и реализацията на посевен материал, растениевъдна и животинска продукция.

Научният екип от 18 научни работници участва в разработване на четири научно-изследователски проекта, финансирани от ССА, свързани със селекцията и агротехниката при зърнено–житни, бобови култури и слънчоглед.

Проф. Иван Киряков е включен в два международни проекта: „Разнообразяване на културите за устойчиво органично земеделие”, одобрен за финансиране по Програма CORE Organic на Европейския съюз, и „Увеличаване продуктивността и пластичността към климатичните промени на главни хранителни култури в Европа и Централна Азия“, финансиран от ФАО/МААЕ.

 

ДЗИ участва като партньор в Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ към МОН.

През учебната 2023 г. в ДЗИ се обучават петима докторанти в задочна форма на обучение и един на самостоятелна подготовка. Двама от тях подготвят дисертационни трудове по докторска програма „Растителна защита“, един – по „Общо земеделие“ и трима – по „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

През 2023 година учени от Добруджански земеделски институт вземат участие в няколко международни научни конференции, симпозиуми, конгреси и учебни курсове в градовете Анталия, Одрин, Анкара и Текирдаг (Република Турция), гр. Виена (Австрия), гр. Осиек (Хърватия) и др.

Отчитат се високи резултати в селекционната дейност. През 2023 г., след успешно изпитване в ИАСАС, са признати пет сорта зърнено-житни култури – три сорта обикновена пшеница (Юлита, Касиди и Боил) и два сорта тритикале (Андроник и Хелион 1). Признати са също и две родителски линии слънчоглед – 1379А и 250А.

В ИАСАС през стопанската 2022/23 г. са изпитвани за втора година по 2 кандидат-сорта мека пшеница, ечемик и тритикале, един хибрид и една родителска линия слънчоглед. За първа година са изпитвани три кандидат-сорта мека пшеница, един тритикале и един фасул.

През стопанската 2023/24 г. в Агенцията се изпитват за първа година по 1 кандидат-сорт мека пшеница, твърда пшеница и тритикале и четири родителски линии слънчоглед.

През годината са издадени 12 броя сертификати: на сортове ечемик „Цитрин” и „Хелиодор”; сорт обикновена пшеница „Федора”; сорт зимно хексаплоидно тритикале „Авитохол”; хибриди слънчоглед „Далена CLP и „Красела”; линия слънчоглед N23R, N44R, SUD1 R, „250А”, „1379А“; сорт тритикале „Теран”.

Поддържа се действието на 74 броя сертификати в Патентно ведомство на Р. България, от които за зърнено-житни култури – 47 бр., за зърнено-бобови култури – 10 бр. и за слънчоглед – 17 бр.

През 2023 г. Добруджански земеделски институт продължи успешно сътрудничеството си с голям брой чуждестранни фирми и институти от редица държави в Европа. Най-активно през годината продължи работата с фирми от Турция, Македония, Румъния, Казахстан и Русия. Извършен е обмен на семена и информационни материали. Получените семена – линии, сортове и хибриди – се изпитват и перспективните от тях са включени в селекционни програми.

През април 2023 г. сорт ечемик „Оникс“ е утвърден успешно за вписване в Националната сортова листа на Република Турция.

През 2023 г. в пълна схема на начално семепроизводство са включени 61 сорта зърнено-житни култури (зимна обикновена пшеница – 31 (12 безосилест и 19 осилест тип), твърда пшеница – 5, тритикале – 14, ечемик – 11) и 8 сорта бобови култури: фасул – 4 (Еликсир, Блян, Устрем, Скития), грах – 3 (Мишел, Добротица, Кристал), леща -1 (Илина).

Произведените през 2023 г. количества растениевъдна стокова продукция са 6456 тона. Успешно са реколтирани културите, отглеждани в условията на биологично производство: лимец – 5010 кг, ръж – 6200 кг, фасул Вежен – 280 кг и соя – 560 кг.

На договорна основа са произведени семена от експрес-толерантния хибрид слънчоглед Дара – 3 т, от ими-толерантния хибрид Енигма – 1 т и Красела – 2 т. На хибриден участък в землището на института с прилагане на изолация по време са произведени допълнително 240 кг от сулфо-устойчивия хибрид слънчоглед Прометей.

Заготвени са общо 246 тона предбазови и базови семена от зърнено-житни култури. Количеството заготвени предбазови семена от 9 сорта обикновена пшеница е 48 тона, а базови семена от 8 сорта – 198 тона. Общото количество на заготвените предбазови и базови семена от тритикале са 14 т, ечемик – 18 т, от бобови култури: фасул – 480 кг, грах – 5 т, леща – 3 т.

Реализираните количества базови семена пшеница, реколта 2023 г., възлизат на 154 тона, ечемик – 15 т, тритикале – 18 т, твърда пшеница стокова продукция – 20 т, слънчоглед Фаворит стокова продукция – 2 т. Реализираните семена от зърнено-бобови култури и слънчоглед са както следва: фасул – 14 т, леща стокова продукция – 5 т; от 5 линии слънчоглед – общо 233 кг. Реализирани хибридни семена слънчоглед: Дара – 3995 кг, Енигма – 510 кг, Красела – 1509 кг, Далена – 1140 кг (реколти 2017 – 2022 г.).

Подобрена е работата в двете животновъдни ферми – Говедовъдна и Овцевъдна. Приходите от реализирана продукция от сектор животновъдство са близки до тези от предходната година.

Обогатен е машинният парк на института с нова и втора употреба селскостопанска техника.

През отчетната година Добруджански земеделски институт участва с проектно предложение „Добри земеделски практики при производство на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед в рискова климатична среда“ по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони на Европейския Съюз, в резултат на което е сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за обучение на земеделски производители.

В Конкурса за иновации на международното изложение АГРА 2023 в Пловдив е удостоен с диплом сорт обикновен зрял фасул „ГТБ Вежен”.

През 2023 г. Община Генерал Тошево отличи доц. д-р Нина Ненова за постигнати високи резултати, професионализъм и принос в развитието на Общината в областта на аграрната наука.

В заключение доц. Илиев отбеляза, че „постигнатите резултати през 2022 г. са плод на усърден труд от страна на научните работници и служители на института, които, независимо от изпитанията в аграрния сектор, ограниченото заплащане и липсата на достатъчен финансов ресурс за нормално протичане на работния процес, проявиха висок професионализъм“. Той благодари на всички учени, работници и служители от Добруджански земеделски институт за ежедневно полагания труд, за инициативността и отговорността при изпълнение на трудовите им задължения. Той благодари и на ръководството на Селскостопанска академия за съдействието за успешното решаване на кадровите, стопански и финансови проблеми на института.

От името на Селскостопанска академия нейният председател проф. д-р Виолета Божанова поздрави учените от Добруджански земеделски институт за постигнатите успехи през отчетната 2023 г. и разясни нови възможности за допълнително финансиране на институтите от системата на ССА чрез участие в проекти, финансирани от Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *