Продължете към съдържанието
Начало » Млади учени от Добруджански земеделски институт с участие в Международен учебен курс в Централен изследователски институт по полски култури в гр. Анкара, Р. Турция

Млади учени от Добруджански земеделски институт с участие в Международен учебен курс в Централен изследователски институт по полски култури в гр. Анкара, Р. Турция

От  6 до 17 ноември 2023 г. доц. д-р Христо Стоянов и ас. Верка Алексиева от Добруджански земеделски институт имаха удоволствието и възможността да посетят Централен изследователски институт по полски култури в гр. Анкара, Р. Турция. Там те участваха в Международен учебен курс на тема: „Regional Training Course on Accelerated Breeding Techniques for the Development of Crop Tolerance to Abiotic Stress“, с Рег. № TN-RER5024-2201833, организиран от Международната асоциация по атомна енергетика (IAEA).

 

По време на учебните сесии учените от Добруджански земеделски институт усвоиха следните важни умения:

  • Установяване на мутагенен ефект при облъчване с различна честота гама-лъчи. Оптимизиране на облъчването чрез тест за радиочувствителност (обработка на данни и представяне пред аудиторията);
  • Проучване на техники/методи на мутагенеза in vitro (мутагените се прилагат върху клетки на растението, а цялото растение след това бива изкуствено регенерирано) и in vivo (мутагените се прилагат върху цялото растение или върху части от растения) с цел разработване на материали толерантни към абиотичен стрес;
  • Събиране на проби от антери обикновена зимна пшеница за анализ и обработка по Протокол за получаване на дихаплоидия и определяне подходящия стадий на микроспорите (практическото обучение се осъществи в биотехнологичната лаборатория на Изследователския център);
  • Прилагане на ДНК-базирани технологии за ускорено идентифициране на желани растителни мутации на базата на полимеразна верижна реакция, ретротранспозони, микросателити;
  • Подготовка и събиране на растителен материал по Протокол за молекулярно изследване – изолиране на ДНК от сортове пипер и мутантни форми на пипер, приготвяне на агарозен гел, PSR микс; визуализация на резултатите чрез електрофореза (практическото обучение се проведе в молекулярната лаборатория на Изследователския център).

 

Благодарение на методите и професионализма на експертите проф. Абделбаги Мухтар Али Ганим и проф. Нася Томлекова, както и доброто домакинство на Изследователски институт по полски култури – гр. Анкара, доц. д-р Христо Стоянов и ас. Верка Алексиева успяха да обогатят познанията си в научната област и да придобият нови такива, които да им послужат положително в професионалното им развитие в Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *