Продължете към съдържанието
Начало » Уникален потенциал за добив при нови сортове тритикале на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

Уникален потенциал за добив при нови сортове тритикале на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

В началото на април 2023 г. със Заповед на Министъра на земеделието и храните портфолиото от тритикале на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево се обогати с още два нови сорта – Андроник и Хелион 1.

Сорт Андроник (157т/9-4)                                            Сорт Хелион 1 (195/05-148)

Предизвикателството да се съчетае високата продуктивност и стабилност на фона на изменението на метеорологичните условия е изпълнено и двете линии успешно се справят при почвено-климатичните условия на страната, както показват данните от пунктовете на ИАСАС. Средната им продуктивност за двете години на изпитване е съответно 816 kg/da за Андроник и 855 kg/da за Хелион 1, което спрямо националния стандарт Колорит е превишение от 5,45% и 10,6%. Освен високите добиви, двата нови сорта се отличават и с повишен брой класоносни стъбла (650-750 бр/m2) и хектолитрова маса над 73 kg/100 l, като при Хелион 1 този показател е над 75 kg/100 l. Двата сорта се характеризират със средна ранозрялост, като изкласяването им е с 1-2 дни по-късно от Колорит. Продуктивният потенциал и на двата сорта е много висок. При условията на стопанската 2020/2021 г. те реализират добиви от над 900 kg/da средно за трите пункта на изпитване, а през реколтната 2021/2022 г. получените резултати при условията на ДЗИ-Генерал Тошево са и над 1000 kg/da. И двата сорта се характеризират с комплексна устойчивост към брашнеста мана и кафява ръжда и с висока студоустойчивост. Към настоящия момент са внедрени в схема на начално семепроизводство, като се очаква след 2 години Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево да предложи семена от тях на земеделските производители.

Сорт Андроник е първият български сорт тритикале, който е създаден по пътя на антерното култивиране. Този биотехнологичен подход се характеризира с огромни възможности за скъсяване на селекционния процес и за създаване на високопродуктивни, стабилни и адаптабилни сортове, какъвто е Андроник. Авторският колектив на двата сорта включва проф. д-р Валентин Байчев, доц. д-р Христо Стоянов, доц. д-р Татяна Петрова, доц. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Соня Донева и гл. ас. д-р Йорданка Станоева, а при сорт Андроник – и гл. ас. д-р Иван Белчев. Тъй като селекционният процес е изключително сложен и трудоемък, ръководството на ДЗИ – Генерал Тошево и авторският колектив изказват своята огромна благодарност на всички земеделски техници, работници-полевъди и лаборанти, които са вложили своя труд в създаването на двата сорта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *