Продължете към съдържанието
Начало » Добруджански земеделски институт отчита успешна 2022 година

Добруджански земеделски институт отчита успешна 2022 година

На 14 февруари, на разширено Общо събрание на учените, Добруджански земеделски институт направи равносметка за постигнатите резултати в научната и стопанската си дейност през отчетната 2022 г.

                                                                

 

От доклада на директора на института доц. д-р инж. Илия Илиев стана ясно, че въпреки тежките финансови условия и предизвикателствата в аграрния сектор, отчетната година е успешна както по отношение на научните изследвания в областта на селекцията и агротехниката на основни за страната полски култури, така и по отношение на производството и реализацията на посевен материал, растениевъдна и животинска продукция.

Научният екип от 18 научни работници участва в разработване на четири научно-изследователски проекта, финансирани от ССА, свързани със селекцията и агротехниката при зърнено–житни, бобови култури и слънчоглед.

Проф. Иван Киряков е включен в два международни проекта: „Разнообразяване на културите за устойчиво органично земеделие”, одобрен за финансиране по Програма CORE Organic на Европейския съюз и „Увеличаване продуктивността и пластичността към климатичните промени на главни хранителни култури в Европа и Централна Азия“, финансиран от ФАО/МААЕ.

ДЗИ участва като партньор в Националните научни програми “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Интелигентно растениевъдство“ към МОН.

През учебната 2022 г. в ДЗИ се обучават петима докторанти в задочна форма на обучение. Двама от тях подготвят дисертационни трудове по докторска програма „Растителна защита“, двама – по „Общо земеделие“ и един – по „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

През 2022 година учени от Добруджански земеделски институт вземат участие в няколко международни научни конференции и симпозиуми в Нови Сад (Сърбия), Одрин (Турция), Охрид (Р. Северна Македония, Букурещ (Румъния), Белград (Сърбия) и др.

 Със средства по Европейска програма „ЕРАЗЪМ+” са осъществени участия в редица международни учебни курсове в Университета “Çanakkale Onsekiz Mart University” в гр. Чанаккале, Р. Турция, Университета в гр. Гент, Белгия, Тракийския университет в гр. Одрин, Университета „Гоце Делчев” в гр. Щип, Р. Северна Македония.

Отчитат се високи резултати в селекционната дейност. През 2022 г. след успешно изпитване от ИАСАС са признати 3 сорта зимна обикновена пшеница (Андрония, Индже, Роки 3), 2 сорта тритикале (Теран и Хокей), 4 линии слънчоглед (GTS51R, KM852R, SUD1R, 1065R) и 1 сорт ечемик (Скиптър).

През последните две години в изпитване в ИАСАС са включени 17 кандидат-сорта зърнено-житни култури (обикновена пшеница GT8-147, Радослава, Мъглица, GT12-99, GT9-232, Юлита, 168a-1, Роки 4, DAI2545-2-5 и GT14-12 ; тритикале Галадриел, Румелиец, Андроник, Хелион 1 и Храбрин; двуреден пивоварен ечемик GT1888 и GT1896), 2 хибрида (Геника и Краси CLP) и 3 линии слънчоглед (KM172R, 3607A и 3607B).

Издадени са 5 сертификата за сортовете обикновена пшеница Шибил, Цвета и Чудомира и сортовете ечемик Брилянт и Ларимар.

Поддържат се 65 броя сертификати, в т. ч. зърнено-житни култури – 45 (24 сорта обикновена пшеница, 10 – тритикале, 5 – твърда пшеница, 6 – ечемик); зърнено-бобови култури – 10 (6 сорта обикновен зрял фасул, 1 – леща, 2 – грах, 1 – нахут); маслодайни култури – 10 (1 сорт, 4 хибрида и 5 линии слънчоглед).

През 2022 г. Добруджански земеделски институт продължава сътрудничеството си с фирми и институти предимно от Турция, Румъния, Казахстан, Молдова и Русия. Предоставяни или продавани са семена от сортове обикновена и твърда пшеница, ечемик, тритикале, линии и хибриди слънчоглед за изпитване или за включване в сортовата листа на съответната страна.

 През 2022 г. в пълна схема на начално семепроизводство са включени: зимна обикновена пшеница – 31 сорта (11 безосилест и 20 осилест тип), твърда пшеница – 5 сорта, тритикале – 11 сорта, ечемик – 9 сорта, фасул – 4 сорта (Еликсир, Блян, Устрем, Скития), грах – 3 сорта  (Мишел, Добротица, Кристал) и леща Илина.

Произведените през 2022 г. количества растениевъдна стокова продукция (10 280 тона) значително надхвърлят тези, произведени през предходната година.

Успешно са реколтирани културите, отглеждани в условията на биологично производство: лимец – 5250 кг, ръж – 8400 кг, фасул Вежен – 5250 кг и соя – 1890 кг. Постигнатите добиви превишават тези от предходната година с 37÷200%.

Заготвени са 443 тона предбазови и базови семена от зърнено-житни култури и 113 тона стокова продукция от семепроизводни посеви. Реализираните количества базови семена пшеница, реколта 2022 г., възлизат на 133 тона, а реализираните базови семена ечемик, тритикале и твърда пшеница са 22 тона.

Заготвените семена от бобови култури (фасул и грах) са 9 т, а от леща апробиран посев – 630 кг. Заготвени са 17 т слънчоглед Фаворит, стокова продукция. Реализираните семена бобови култури и слънчоглед са 13,5 т (фасул – 4895 кг, леща – 520 кг, линии слънчоглед 1111 А – 175 кг, 10023 R – 17 кг, слънчоглед хибридни семена Дара – 4205 кг, Енигма – 1662 кг, Красела – 2115 кг), (реколти 2020 – 2021 г.)

На договорна основа са произведени семена от експрес-толерантния хибрид слънчоглед Дара – 4000 кг и от ими-толерантния хибрид Далена CLP – 2000 кг.. От линия 1111A са произведени 635 кг. На хибриден участък с прилагане на изолация по време са произведени допълнително 740 кг от хибрид Дара.

Общите приходи от реализиране на посевен материал, растениевъдна и животновъдна продукция, авторски права и др. надхвърлят значително тези от 2021 г..

Значително е подобрена работата в двете животновъдни ферми – Говедовъдна и Овцевъдна. Приходите от реализирана продукция от сектор животновъдство надхвърлят с 27% тези от предходната година.

Обогатен е машинният парк на института с нова и втора употреба селскостопанска техника.

През отчетната година Добруджански земеделски институт заема първо място и получава отличие в Направление 3 „Механизация в земеделското производство“, категория „Големи стопанства – смесено производство“, в Деветото отличие – 2022 г. „Принос в механизацията на земеделието“ на в. „Земеделска техника“. Полученото отличие е признание за плодотворния труд на екипа на института и стимул за още по-значими постижения в областта на механизацията на земеделското производство.

В заключение доц. Илиев отбеляза, че „постигнатите резултати през 2022 г. са плод на усърден труд от страна на научните работници и служители на института, които, независимо от изпитанията в аграрния сектор, ограниченото заплащане и липсата на достатъчен финансов ресурс за нормално протичане на работния процес, проявиха висок професионализъм“. Той благодари на всички учени, работници и служители от Добруджански земеделски институт за ежедневно полагания труд, за инициативността и отговорността при изпълнение на трудовите им задължения. Той благодари и на ръководството на Селскостопанска академия за съдействието за успешното решаване на кадровите, стопански и финансови проблеми на института.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *