Продължете към съдържанието
Начало » Участие на учени от Добруджански земеделски институт в Международна научна конференция – Белград, Сърбия

Участие на учени от Добруджански земеделски институт в Международна научна конференция – Белград, Сърбия

В периода 15-16 декември 2022 г. учени от Добруджански земеделски институт взеха участие в Международна научна конференция „Устойчиво земеделие и развитие на селскостопанските райони-III“ в гр. Белград, Сърбия.

Изследователи от 5 държави представиха свои изследвания, свързани с ефекта от климатичните промени върху приоритетни за Европа селскостопански дейности, екосистеми и модели за оценка на риска.

Българските учени насочиха вниманието на аудиторията към резултатите от научноизследователската работа в ДЗИ по селекция и растителна защита на зърнено-житни култури и слънчоглед.

Интерес предизвикаха резултатите от приложението на модерната автоматична система „SmartLand“, разработена от сръбските колеги по програмата „Интелигентно растениевъдство“.