Продължете към съдържанието
Начало » Зърнено-житни

Зърнено-житни

 

 

Зимна обикновена пшеница

Зимна обикновена пшеница ШИБИЛ

Шибил

 • Група по качество “Б” – средна с повишена сила;
 • Суров протеин в зърното – 13.7 % с.в.;
 • Добив на мокър глутен от зърното – 27.5 %;
 • Седиментационен индекс – 46 cm ³;
 • Височина – 100 cm; 
 • Изкласяване – 130 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 48,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 77 kg/100 l; 
 • Продуктивен потенциал на зърно – 940 kg/da;
 • Много добра студоустойчивост и добра сухоустойчивост;
 • Висока устойчивост на брашнеста мана; 
 • Много добра устойчивост на кафява ръжда;

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.

 


Зимна обикновена пшеница ЧУДОМИРА

Чудомира

 • Група по качество “В” – средна по сила;
 • Суров протеин в зърното – 12.2 % с.в.;
 • Добив на мокър глутен от зърното – 24.5 %;
 • Седиментационен индекс – 30 cm ³;
 • Височина – 102 cm;
 • Изкласяване – 133 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 49,5 g;
 • Хектолитрово тегло – 76 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 880 kg/da;
 • Много добра студо- и сухоустойчивост;
 • Много добра устойчивост на брашнеста мана;
 • Висока устойчивост на кафява ръжда; 

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.

 


Зимна обикновена пшеница ЦВЕТА

Цвета

 • Група по качество “В” – средна по сила;
 • Суров протеин в зърното – 13.0 % с.в.;
 • Добив на мокър глутен от зърното – 25.0 %;
 • Седиментационен индекс – 48 cm ³;
 • Височина – 104 cm;
 • Изкласяване – 133 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 45,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 77 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 820 kg/da;
 • Висока студоустойчивост и много добра сухоустойчивост;
 • Висока устойчивост на брашнеста мана;
 • Много добра устойчивост на кафява ръжда; 

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.

 


Зимна обикновена пшеница ФЕДОРА

Федора

 • Група по качество “В” – средна по сила;
 • Суров протеин в зърното – 13.0 % с.в.;
 • Добив на мокър глутен от зърното – 26.5 %;
 • Седиментационен индекс – 42 cm ³;
 • Височина – 98 cm;
 • Изкласяване – 126 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 48,5 g;
 • Хектолитрово тегло – 75 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 970 kg/da;
 • Висока студо- и сухоустойчивост;
 • Висока устойчивост на брашнеста мана;
 • Висока устойчивост на кафява ръжда;

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.

 


Зимна обикновена пшеница ПЧЕЛИНА

Комбинация от студоустойчивост и отлично качество

Пчелина

 • Височина на стъблото: 85-100 см
 • Много добра устойчивост на полягане
 • Много добра братимост
 • Клас: осилест, бял
 • Маса на 1000 семена: 40-44 г
 • Хектолитрово тегло: 77-81 кг
 • Ранозрелост: средно ранозрял сорт
 • Студоустойчивост и зимоустойчивост: висока
 • Толерантност към засушаване: добра
 • Напълно устойчив на кафява ръжда
 • Качество: Група А – отлични хлебопекарни свойства
 • Продуктивност: 8 т/ха
 • Подходящ за интензивно отглеждане

 


 

Зимна обикновена пшеница МЕРИЛИН

Висока студоустойчивост и продуктивност

Мерилин

 • Височина на стъблото: 80-90 см
 • Висока устойчивост на полягане
 • Отлична продуктивна братимост
 • Клас: осилест
 • Маса на 1000 семена: 37-44 г
 • Хектолитрово тегло: 79-83 кг
 • Средно ранозрял сорт
 • Много добра студо и зимоустойчивост
 • Висока толерантност на засушаване
 • Ниска степен на нападение от брашнеста мана, кафява и черна ръжда
 • Качество на зърното: Група А – силна пшеница
 • Продуктивност: 8-9 т/ха

 


Зимна обикновена пшеница ЕНОЛА

Високи стабилни добиви, комплексна устойчивост на болести

Енола

 • Височина на стъблото: 80-90 cм
 • Висока устойчивост на полягане 
 • Висока продуктивна братимост
 • Клас: осилест, високоустойчив на оронване
 • Маса на 1000 семена: 41-44 г
 • Хектолитрово тегло: 81-83 кг
 • Ранен сорт с дълъг период на наливане на зърното
 • Много добра студо- и зимоустойчивост
 • Висока толерантност на засушаване
 • Добра устойчивост на брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда и септория; висока устойчивост на фузариум
 • Продуктивност: 8.5 т/ха
 • Качество: Група Б – пшеница със средна сила
 • Широко екологично пластичен сорт за България
 • Подходящ за интензивно отглеждане

Зимна обикновена пшеница КИАРА

Висока екологична пластичност

Киара

 • Височина на стъблото: 85-95 см
 • Висока устойчивост на полягане
 • Добра продуктивна братимост
 • Клас: осилест, устойчив на оронване
 • Маса на 1000 семена: 45-49 г
 • Хектолитрово тегло: 82-83 кг
 • Ранен сорт
 • Толерантен на засушаване
 • Устойчив на болести
 • Качество на зърното: Група Б – средна по сила пшеница
 • Продуктивност: 9 т/ха
 • Подходящ за интензивно отглеждане, без специални изисквания

Зимна обикновена пшеница ФАНИ

Висока продуктивност и стабилни добиви

Фани

 • Височина на стъблото: 90-95 cм
 • Висока устойчивост на полягане
 • Добра продуктивна братимост
 • Клас: осилест, бял, добре озърнен
 • Маса на 1000 семена: 43-45 г
 • Test weight: 79-83 кг
 • Ранозрелост: средно ранозрял сорт
 • Много добра студо и зимоустойчивост
 • Добра толерантност на засушаване
 • Устойчив на брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, септория
 • Качество на зърното: Група Б – пшеница със средна сила
 • Продуктивност: 6.5-8.5 t/ha

 


Зимна обикновена пшеница ДРАГАНА

Високоадаптивен и продуктивен

Драгана

 • Височина на стъблото: 85-90 см
 • Висока устойчивост на полягане
 • Клас: осилест, отлична озърненост
 • Маса на 1000 семена: 43-46 г
 • Хектолитрово тегло: 79-83 кг
 • Ранозрелост: средно ранозрял сорт
 • Висока студоустойчивост и зимоустойчивост
 • Висока толерантност на засушаване
 • Висока комплексна устойчивост брашнеста мана и ръжди
 • Качество на зърното: Група Б 
 • Продуктивност: 9 т/ха
 • Подходящ за интензивно отглеждане

Зимна обикновена пшеница ЛАЗАРКА

Уникално съчетание на добив и качество

Лазарка

 • Височина на стъблото: 85-90 cm
 • Отлична устойчивост на полягане
 • Висока продуктивна братимост
 • Клас: безосилест, напълно устойчив на оронване
 • Зърно: червено, едро, с отлична стъкловидност
 • Маса на 1000 семена: 43-45 г
 • Хектолитрово тегло: 81-84 кг
 • Средно ранозрял сорт
 • Отлична студо- и зимоустойчивост
 • Висока толерантност на засушаване
 • Комплексна висока устойчивост на брашнеста мана, всички ръжди и септориоза
 • Качество: Група A 
 • Продуктивност: 8.5 – 9 т/ха
 • Отлична адаптивност към различни условия на отглеждане, предшественици и почвени типове

Зимна обикновена пшеница БОЖАНА

Устойчива на болести

Божана

 • Височина на стъблото: 100-110 cm
 • Добра устойчивост на полягане
 • Висока продуктивна братимост
 • Клас: безосилест
 • Маса на 1000 семена: 42 – 47 г
 • Хектолитрово тегло: 81.5 – 83.5 kg
 • Ранозрелост: средно ранозрял сорт
 • Устойчивост на болести
 • Висока толерантност на засушаване
 • Качество на зърното: Пшеница от група Б с повишена сила; много добри хлебопекарни свойства
 • Продуктивност: 9.0 t/ha
 • Подходяща за отглеждане при различни почвени и климатични условия

 

Зимна обикновена пшеница ГТП РАДА

Подходящ за интензивно отглеждане без специални изисквания

Рада

 • Височина на стъблото: 90 см
 • Висока устойчивост на полягане
 • Добра продуктивна братимост
 • Клас: осилест, бял, с добра озърненост
 • Маса на 1000 семена: 45.5 г
 • Хектолитрово тегло: 79-83 кг
 • Ранозрелост: средно ран сорт
 • Много добра студо и зимоустойчивост
 • Добра толерантност на засушаване
 • Устойчив на брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, септория
 • Качество: Група Б – средно силна с повишена сила пшеница
 • Продуктивност: 7-8 т/ха

Зимна обикновена пшеница КОСАРА

Висока екологична пластичност и стабилни добиви

Косара

 • Височина на стъблото: 75-90 cm
 • Висока устойчивост на полягане
 • Висока продуктивна братимост
 • Клас: безосилест, бял, добре озърнен, устойчив на оронване
 • Маса на 1000 семена: 45-48 г
 • Хектолитрово тегло: 76-80 кг
 • Ранозрелост: средно ранозрял сорт
 • Много добра студо и зимоустойчивост
 • Много добра толерантност на засушаване
 • Устойчив на брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, септория
 • Качество: Група Б – средна с повишена сила пшеница
 • Продуктивност: 6.5-8.8 т/ха

Зимна обикновена пшеница НИКОДИМ

Висока студоустойчивост и продуктивност

Никодим

 • Височина на стъблото: 80-90 cм
 • Висока устойчивост на полягане
 • Клас: осилест, бял, средно дълъг
 • Маса на 1000 семена: 43-45 г
 • Хектолитрово тегло: 77-80 кг
 • Средно ранозрял сорт
 • Много добра студо и зимоустойчивост
 • Висока толерантност на засушаване
 • Висока устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда, добра устойчивост на черна ръжда
 • Качество: Група Б – пшеница със средна сила

 


Зимна обикновена пшеница ЖАНА

Висока стабилност и продуктивност

Жана

 • Височина на стъблото: 90-95 cm
 • Висока устойчивост на полягане
 • Добра продуктивна братимост
 • Клас: безосилест, бял, добре озърнен, устойчив на оронване
 • Маса на 1000 семена: 43-45 г
 • Хектолитрово тегло: 79-83 кг
 • Ранозрелост: средно ранозрял сорт
 • Много добра студо и зимоустойчивост
 • Добра толерантност на засушаване
 • Устойчив на брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, септория
 • Качество: Група Б – средна по сила пшеница
 • Продуктивност: 7-9.4 t/ha

 


Обикновена пшеница – алтернативен тип

МОРЕСА

Обикновена пшеница с алтернативен тип на развитие, т.е може да се засява както през есента или по-късно (при невъзможност да се извърши сеитбата в оптимални срокове), така и напролет до около 5-20 март.

 • Изкласяване – 2-3 дни след сорт Пряспа или около 22-25 май;
 • Тегло на 1000 зърна – 25,0-30,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 76-78 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 550-650 kg/dкa при есенна сеитба и 200-250 kg/dкa при пролетна сеитба;
 • Добра студоустойчивост и зимоустойчивост;
 • Продуктивна братимост – 750-900 бр. кл. ст./ m2 при есенна сеитба и 600-650 бр. кл. ст./ m2 при пролетна;
 • Устойчив на кафява и черна ръжда, чувствителен на брашнеста мана и жълта ръжда;

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.

 


Твърда пшеница

СЕВЕРИНА

 • Подходящ за направление производство на макарони и различни макаронени изделия;
 • Изкласяване – около 22-24 май;
 • Тегло на 1000 зърна – 43-50 g;
 • Хектолитрово тегло – 71 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал за добив на зърно – 550-650 kg/da;
 • Добра студоустойчивост и зимоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда;
 • Висока за твърда пшеница продуктивна братимост;
 • Носител на гена за γ-глиадин 45; 
 • Чувствителен на черна ръжда;
 • Ниско и устойчиво на полягане стъбло.

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.


МИРЕЛА

 • Подходящ за направление производство на макарони и различни макаронени изделия;
 • Изкласяване – около 22-24 май;
 • Тегло на 1000 зърна – 43,0-50 g;
 • Хектолитрово тегло – 76-78 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал за добив на зърно 550-650 kg/dкa;
 • Добра студоустойчивост и зимоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда;
 • Висока за твърда пшеница продуктивна братимост;
 • Носител на гена за γ-глиадин 45; 
 • Чувствителен на черна ръжда;
 • Ниско и устойчиво на полягане стъбло;
 • Сорт Мирела е способен да дава висок добив на качествен грис.

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.


МЕЛИНА

 • Подходящ за направление производство на макарони и различни макаронени изделия;
 • Изкласяване – около 22-24 май;
 • Тегло на 1000 зърна – 43,0-50 g;
 • Хектолитрово тегло – 76-78 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал за добив на зърно – 550-650 kg/dкa;
 • Добра студоустойчивост и зимоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда;
 • Висока за твърда пшеница продуктивна братимост;
 • Носител на гена за γ-глиадин 45; 
 • Чувствителен на черна ръжда;
 • Ниско и устойчиво на полягане стъбло;
 • Сорт Мелина е способен да дава висок добив на качествен грис.

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.


МИРАБЕЛ

 • Подходящ за направление производство на макарони и различни макаронени изделия;
 • Изкласяване – около 22-24 май;
 • Тегло на 1000 зърна – 43,0-50 g;
 • Хектолитрово тегло – 75 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал за добив на зърно – 550-650 kg/da;
 • Добра студоустойчивост и зимоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда;
 • Висока за твърда пшеница продуктивна братимост;
 • Носител на гена за γ-глиадин 45; 
 • Чувствителен на черна ръжда;
 • Ниско и устойчиво на полягане стъбло;
 • Сорт Мирабел е способен да дава висок добив на качествен грис.

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.


МАЛЕНА

 • Подходящ за направление производство на макарони и различни макаронени изделия;
 • Изкласяване – около 22-24 май;
 • Тегло на 1000 зърна – 43,0-50 g;
 • Хектолитрово тегло – 80 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал за добив на зърно – 550-650 kg/dкa;
 • Добра студоустойчивост и зимоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда;
 • Висока за твърда пшеница продуктивна братимост;
 • Носител на генетичния за γ-глиадин 45; 
 • Чувствителен на черна ръжда;
 • Ниско и устойчиво на полягане стъбло;
 • Сорт Малена е способен да дава висок добив на качествен грис.

Препоръчителна сеитбена норма 550 к.с./m2.


 

Тритикале

КОЛОРИТ

 

 • Подходящ за направление производство на зърно и производство на силаж;
 • Изкласяване – 126 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 44,9 g;
 • Хектолитрово тегло – 73 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 600-700 kg/da
 • Добра студо- и сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


АТИЛА

 • Подходящ за направление производство на зърно и производство на силаж, биогаз, биоетанол и производство на хляб;
 • Изкласяване – 130 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 48,5 g;
 • Хектолитрово тегло – 71 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 700-850 kg/da;
 • Добра студоустойчивост и отлична сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


АКОРД

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 129 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 45,7 g;
 • Хектолитрово тегло – 72 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 700-800 kg/da; 
 • Много добра студоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


РЕСПЕКТ

 • Подходящ за направление производство на зърно и производство на силаж;
 • Изкласяване – 132 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 43,3 g;
 • Хектолитрово тегло – 73 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 600-700 kg/da;
 • Притежава изключително висока студоустойчивост, близка до тази на културната ръж;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


БУМЕРАНГ

 • Подходящ за направление производство на зърно и производство на силаж, биогаз и биоетанол и производство на хляб;
 • Изкласяване – 129 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 45,1 g;
 • Хектолитрово тегло – 73 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно 700-800 kg/da;
 • Изключителна сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


ДОБРУДЖАНЕЦ

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 129 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 43,6 g;
 • Хектолитрово тегло – 72 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 700-850 kg/da;
 • Висока сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Отлична устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


ДОНИ 52

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 130 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 44,5 g;
 • Хектолитрово тегло – 76 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 800-900 kg/da;
 • Висока студо- и сухоустойчивост;
 • Висока стабилност и адаптабилност;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Отлична устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

 


БЛАГОВЕСТ

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 130 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 42,5 g;
 • Хектолитрово тегло – 73 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 800-900 kg/da;
 • Висока сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.

Към публикацията


БОРИСЛАВ

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 125 дни;
 • Маса на 1000 зърна – 50,4 g;
 • Хектолитрово тегло – 71 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 900-1000 kg/da;
 • Отлична студоустойчивост и умерена сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 550 к.с./m2.


Ечемик

Зимен двуреден ечемик АХАТ

Ахат

 • Подходящ за направление производство на зърно и пиво;
 • Екстрактно съдържание – 78,5 % абс.с.в.;
 • Изкласяване – 127 дни;
 • Височина – 92 cm;
 • Много добра устойчивост на полягане;
 • Маса на 1000 зърна – 50,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 70 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 800 kg/da;
 • Добра студоустойчивост и много добра сухоустойчивост;
 • Средна устойчивост на брашнеста мана;
 • Много добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 420 к.с./m2.

Към публикацията


Зимен пивоварен ечемик ОНИКС

Оникс

 • Подходящ за направление производство на пиво;
 • Екстрактно съдържание – 80,0 % абс.с.в.;
 • Изкласяване – 125 дни;
 • Височина – 90 cm;
 • Много висока устойчивост на полягане; 
 • Маса на 1000 зърна – 48,0 g; 
 • Хектолитрово тегло – 75 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно 750 kg/da;
 • Средна студоустойчивост и много добра сухоустойчивост;
 • Много добра устойчивост на брашнеста мана;
 • Отлична устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 450 к.с./m2.


Зимен пивоварен ечемик БРИЛЯНТ

Брилянт

 • Подходящ за направление производство на зърно и пиво;
 • Екстрактно съдържание – 79,5 % абс.с.в.;
 • Изкласяване – 130 дни;
 • Височина – 95 cm;
 • Много висока устойчивост на полягане;
 • Маса на 1000 зърна – 47,5 g;
 • Хектолитрово тегло – 69 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 820 kg/da;
 • Добра студоустойчивост и много добра сухоустойчивост;
 • Висока устойчивост на брашнеста мана;
 • Отлична устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 420-450 к.с./m2.

 

Зимен пивоварен ечемик ХЕЛИОДОР

Хелиодор

 • Подходящ за направление производство на зърно и пиво;
 • Екстрактно съдържание – 81,0 % абс.с.в.;
 • Изкласяване – 130 дни;
 • Височина – 105 cm;
 • Много висока устойчивост на полягане;
 • Маса на 1000 зърна – 48,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 70 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 900 kg/da;
 • Много добра студоустойчивост и отлична сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Отлична устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 420-450 к.с./m2.


Зимен фуражен ечемик ТАНГРА

Тангра

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 128 дни;
 • Височина – 81 cm;
 • Много добра устойчивост на полягане;
 • Маса на 1000 зърна – 44,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 65 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 780 kg/da;
 • Много добра студо- и сухоустойчивост;
 • Много добра устойчивост на брашнеста мана;
 • Висока устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 450 к.с./m2.

Към публикацията


Зимен фуражен ечемик ФАНАГОРИЯ

Фанагория

 • Подходящ за направление производство на зърно;
 • Изкласяване – 128 дни;
 • Височина – 92 cm;
 • Много добра устойчивост на полягане;
 • Маса на 1000 зърна – 43,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 64 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 860 kg/da;
 • Много добра студоустойчивост и отлична сухоустойчивост;
 • Много добра устойчивост на брашнеста мана;
 • Много добра устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 450 к.с./m2.

Към публикацията


Зимен фуражен ечемик ЛАРИМАР

Ларимар

 • Подходящ за направление производство на зърно и видове занаятчийско пиво;
 • Изкласяване – 128 дни;
 • Височина – 100 cm;
 • Висока устойчивост на полягане;
 • Маса на 1000 зърна – 45,0 g;
 • Хектолитрово тегло – 68 kg/100 l;
 • Продуктивен потенциал на зърно – 920 kg/da;
 • Много добра студо- и сухоустойчивост;
 • Отлична устойчивост на брашнеста мана;
 • Отлична устойчивост на кафява ръжда.

Препоръчителна сеитбена норма – 450 к.с./m2.