Продължете към съдържанието

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

ВАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО!

Добруджански земеделски институт е национален научно-изследователски център за селекция и агротехника на полски култури. Той е най-голямото звено в системата на българската Селскостопанска академия. Разположен е в Североизточна България, в равнинната част на Южна Добруджа, в землището на с. Петлешково, находящо се на около 20 километра североизточно от гр. Добрич и на около 5 километра южно от гр. Генерал Тошево.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • създаване на нови усъвършенствани сортове зърнено-житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и разработване на съвременни технологии за отглеждането им;
  • разработване на нови биотехнологични методи в селекцията на полски култури;
  • събиране и изследване на генетични растителни ресурси;
  • производство на предбазови и базови семена с гарантиран произход и качество;
  • отглеждане на елитни породи разплодни животни.

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Дейността на Добруджански земеделски институт – селекция, научни изследвания и семепроизводство – се осъществява на площ от 21361 дка земеделска земя от ДПФ в землищата на с. Кремена и с. Тригорци (община Балчик) и с. Петлешково, (община Генерал Тошево), предоставена за безвъзмездно ползване от Министерството на земеделието и храните.

Добруджански земеделски институт произвежда предбазови и базови семена от широка гама собствени и съвместни сортове и хибриди от полски култури – пшеница, слънчоглед, фасул, които се предоставят на земеделските производители от района и страната.

В историята на Добруджански земеделски институт през определени периоди от време създадените тук сортове обикновена пшеница са заемали над 80% от площите, засети с пшеница в България. През последните десет години в България са регистрирани 15 нови сорта обикновена пшеница на Добруджански земеделски институт, а още 5 сорта, създадени през последните 2 години, се очаква да бъдат внедрени в производството. Ежегодно в института се засяват около 9000 дка зърнено-житни култури (обикновена и твърда пшеница, ечемик и тритикале). Произвеждат се около 3200 тона стокова продукция и около 500 тона базови семена, които се предоставят на земеделски производители от района и страната. Семената на Добруджански земеделски институт са с автентичен произход и високо качество, поради което гарантират сигурност на земеделското производство и са предпочитани и търсени от българските фермери.

През последното десетилетие в България са регистрирани 25 нови хибрида слънчоглед, създадени в института. Голям брой от тях са признати в Румъния, Украйна, Русия и Молдова. Институтът произвежда предбазови и базови семена за производство на хибридни семена. Хибридното семепроизводство на слънчоглед се осъществява от института ежегодно върху площ от 20 дка, от които се прибират около 1,5 тона хибридни семена. На базата на сключени лицензионни договори за хибридно семепроизводство се произвеждат още около 12 тона хибридни семена от слънчоглед. 

Върхово постижение в историята на Добруджански земеделски институт е създаването на хибрид Албена през 1986 г., регистриран във Франция  (1988 г.) и България (1989 г.). Той е признат за световен стандарт в групата на ранозрелите хибриди, а в началото на 90-те години на изминалото столетие заема над 40% от площите, засяти със слънчоглед във Франция. 

Бобовите култури също заемат важно място в селекцията. Сортовете фасул, създадени в института и регистрирани през последните десет години са 5 – Пуклив 2, Вежен, Устрем, Блян и Скития, като последните четири са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Сорт Вежен е с оцветено в бяло и червено зърно и е предназначен за биологично производство. Ежегодно в института се произвеждат около 15 тона семена от фасул и 6 тона семена от леща от собствени сортове.

Наред с основните за Добруджански земеделски институт култури – обикновена пшеница и слънчоглед – в института се извършва селекция и внедряване в производството на твърда пшеница, тритикале, ечемик, леща, нахут, грах, фий и богатите на протеин и подходящи за фураж бобови култури секирче и бурчак.

Добруджански земеделски институт поддържа тесни връзки със земеделските производители от района на Добруджа и цялата страна. За популяризиране на научните продукти на института, ежегодно тук се провеждат Дни на отворените врати, предвиждащи посещения на селекционните поля и производствените участъци, дискусии със земеделски производители по актуални проблеми на зърнопроизводството, делови контакти и бизнес-сделки. По този начин се осъществява така необходимата връзка между земеделската наука и практика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научните продукти на института добиват широка популярност благодарение на редовното му участие в регионални, национални и международни панаири и изложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

НОВИНИ ОТ ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Добруджански земеделски институт с отличия на Международното земеделско изложение АГРА 2024 – Пловдив

От 20 до 24 февруари Добруджански земеделски институт се включи със свой щанд в Международното земеделско изложение АГРА 2024 – ...

Почина проф. дн ИВАН ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ

ПОСЛЕДНО СБОГОМ! През нощта на 21 срещу 22 февруари, на 82-годишна възраст, внезапно ни напусна още един колега и приятел ...

Добруджански земеделски институт отчита успешна 2023 година

На 7 февруари, на разширено Общо събрание на учените, Добруджански земеделски институт направи равносметка за постигнатите резултати в научната и ...

Добруджански земеделски институт на XXX изложение „Борса за семена и посадъчен материал“ – гр. Добрич

От 31 януари до 3 февруари Добруджански земеделски институт за пореден път участва в ежегодното изложение „Борса за семена и ...

Екипът на Добруджански земеделски институт поздравява всички свои колеги от българската научна общност, бизнес-партньори и земеделски производители с настъпващите Коледни и Новогодишни празници!

Уважаеми колеги, бизнес-партньори и земеделски производители, В очакване на Коледа, когато в светите храмове ще заехти празничен камбанен звън и ...

С нови ремаркета за разхвърляне на оборски тор се обогати машинният парк на Добруджански земеделски институт

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на селскостопанска техника – нова и втора употреба“ Добруджански земеделски институт ...

Вижте всички новини»


ИСТОРИЯ НА ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Селскостопанската наука в Добруджа има дълга и многолика история. Историческите предпоставки за възникването й датират от преди близо век, когато по силата на Букурещкия мирен договор от 1913 г. и Ньойския мирен договор от 1919 г. Южна Добруджа несправедливо влиза в пределите на Румъния. Връща се на България едва на 7 септември 1940 г. с подписването на Крайовския мирен договор.
Прочетете повече »

 


ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРТИРА ПРОЕКТ

Детайли относно проекта. Прочетете повече »


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Детайли относно профил на купувча. Прочетете повече »


КОНТАКТИ

Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

E-mail: office@dai-gt.org


Директор

Илия Иванов Илиев
Тел.: +359 58 603183
Прочетете повече на страница „Ръководство“ » .


Гл. счетоводител

Марийка Лозева
Тел.: +359 892 291 166;


Тел. пласмент

Тел.: +359 899 883 037;
Е-mail: sales@dai-gt.org


Издателство

Доц. д-р Нина Ненова – Главен редактор
Гл. ас. Христо Стоянов – Технически редактор
Добруджански земеделски институт
Генерал Тошево, 9500
Тел.: +359 58 603183
Е-mail: fcs@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg