Продължете към съдържанието

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

ВАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО!

Добруджански земеделски институт е национален научно-изследователски център за селекция и агротехника на полски култури. Той е най-голямото звено в системата на българската Селскостопанска академия. Разположен е в Североизточна България, в равнинната част на Южна Добруджа, в землището на с. Петлешково, находящо се на около 20 километра североизточно от гр. Добрич и на около 5 километра южно от гр. Генерал Тошево.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • създаване на нови усъвършенствани сортове зърнено-житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и разработване на съвременни технологии за отглеждането им;
  • разработване на нови биотехнологични методи в селекцията на полски култури;
  • събиране и изследване на генетични растителни ресурси;
  • производство на предбазови и базови семена с гарантиран произход и качество;
  • отглеждане на елитни породи разплодни животни.

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Дейността на Добруджански земеделски институт – селекция, научни изследвания и семепроизводство – се осъществява на площ от 21361 дка земеделска земя от ДПФ в землищата на с. Кремена и с. Тригорци (община Балчик) и с. Петлешково, (община Генерал Тошево), предоставена за безвъзмездно ползване от Министерството на земеделието и храните.

Добруджански земеделски институт произвежда предбазови и базови семена от широка гама собствени и съвместни сортове и хибриди от полски култури – пшеница, слънчоглед, фасул, които се предоставят на земеделските производители от района и страната.

В историята на Добруджански земеделски институт през определени периоди от време създадените тук сортове обикновена пшеница са заемали над 80% от площите, засети с пшеница в България. През последните десет години в България са регистрирани 15 нови сорта обикновена пшеница на Добруджански земеделски институт, а още 5 сорта, създадени през последните 2 години, се очаква да бъдат внедрени в производството. Ежегодно в института се засяват около 9000 дка зърнено-житни култури (обикновена и твърда пшеница, ечемик и тритикале). Произвеждат се около 3200 тона стокова продукция и около 500 тона базови семена, които се предоставят на земеделски производители от района и страната. Семената на Добруджански земеделски институт са с автентичен произход и високо качество, поради което гарантират сигурност на земеделското производство и са предпочитани и търсени от българските фермери.

През последното десетилетие в България са регистрирани 25 нови хибрида слънчоглед, създадени в института. Голям брой от тях са признати в Румъния, Украйна, Русия и Молдова. Институтът произвежда предбазови и базови семена за производство на хибридни семена. Хибридното семепроизводство на слънчоглед се осъществява от института ежегодно върху площ от 20 дка, от които се прибират около 1,5 тона хибридни семена. На базата на сключени лицензионни договори за хибридно семепроизводство се произвеждат още около 12 тона хибридни семена от слънчоглед. 

 

Върхово постижение в историята на Добруджански земеделски институт е създаването на хибрид Албена през 1986 г., регистриран във Франция  (1988 г.) и България (1989 г.). Той е признат за световен стандарт в групата на ранозрелите хибриди, а в началото на 90-те години на изминалото столетие заема над 40% от площите, засяти със слънчоглед във Франция. 

Бобовите култури също заемат важно място в селекцията. Сортовете фасул, създадени в института и регистрирани през последните десет години са 5 – Пуклив 2, Вежен, Устрем, Блян и Скития, като последните четири са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Сорт Вежен е с оцветено в бяло и червено зърно и е предназначен за биологично производство. Ежегодно в института се произвеждат около 15 тона семена от фасул и 6 тона семена от леща от собствени сортове.

Наред с основните за Добруджански земеделски институт култури – обикновена пшеница и слънчоглед – в института се извършва селекция и внедряване в производството на твърда пшеница, тритикале, ечемик, леща, нахут, грах, фий и богатите на протеин и подходящи за фураж бобови култури секирче и бурчак.

Добруджански земеделски институт поддържа тесни връзки със земеделските производители от района на Добруджа и цялата страна. За популяризиране на научните продукти на института, ежегодно тук се провеждат Дни на отворените врати, предвиждащи посещения на селекционните поля и производствените участъци, дискусии със земеделски производители по актуални проблеми на зърнопроизводството, делови контакти и бизнес-сделки. По този начин се осъществява така необходимата връзка между земеделската наука и практика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научните продукти на института добиват широка популярност благодарение на редовното му участие в регионални, национални и международни панаири и изложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НОВИНИ ОТ ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

ДЕН НА ОТВОРEНИТЕ ВРАТИ – 14 ЮНИ 2023 Г.

На 14 юни Добруджански земеделски институт по традиция ще отвори широко врати за фермери, бизнес-партньори и учени от цялата страна, ...
Повече информация

Добруджански земеделски институт с участие на Единадесетия национален събор на овцевъдите в България

На 6, 7 и 8 май 2023 г. Добруджански земеделски институт се включи в Единадесетия национален събор на овцевъдите в ...
Повече информация

Добруджански земеделски институт с участие в Кариерната борса на Университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

Учени от Добруджански земеделски институт ще вземат участие в Кариерната борса на Университет „Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен на ...
Повече информация

Тритикале – уникален продукт с разнообразно приложение

Тритикале е първото създадено от човека културно растение, което обединява полезните свойства и качества на своите родителски форми – пшеницата ...
Повече информация

Уникален потенциал за добив при нови сортове тритикале на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

В началото на април 2023 г. със Заповед на Министъра на земеделието и храните портфолиото от тритикале на Добруджански земеделски ...
Повече информация

Доц. д-р Христо Стоянов с участие в Международна бизнес-конференция, организирана от „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ), гр. Добрич

На 21 и 22 март 2023 г. сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) беше домакин и организатор на Международна ...
Повече информация

Вижте всички новини»


ИСТОРИЯ НА ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Селскостопанската наука в Добруджа има дълга и многолика история. Историческите предпоставки за възникването й датират от преди близо век, когато по силата на Букурещкия мирен договор от 1913 г. и Ньойския мирен договор от 1919 г. Южна Добруджа несправедливо влиза в пределите на Румъния. Връща се на България едва на 7 септември 1940 г. с подписването на Крайовския мирен договор.
Прочетете повече »


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Детайли относно профил на купувча. Прочетете повече »


КОНТАКТИ

Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

E-mail: office@dai-gt.org


Директор

Илия Иванов Илиев
Тел.: +359 58 603125
Прочетете повече на страница „Ръководство“ » .


Гл. счетоводител

Марийка Лозева
Тел.: +359 58 653251; +359 892 291 166;


Тел. пласмент

Тел.: +359 58 653275; +359 899 883 037;
Е-mail: sales@dai-gt.org


Издателство

Доц. д-р Нина Ненова – Главен редактор
Гл. ас. Христо Стоянов – Технически редактор
Добруджански земеделски институт
Генерал Тошево, 9500
Тел.: +359 58 603125
Е-mail: fcs@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg