Продължете към съдържанието

Добруджански земеделски институт

Добруджански земеделски институт е национален научно-изследователски център за селекция и агротехника на полски култури. Той е най-голямото звено в системата на българската Селскостопанска академия. Разположен е в Североизточна България, в равнинната част на Южна Добруджа, в землището на с. Петлешково, находящо се на около 20 километра североизточно от гр. Добрич и на около 5 километра южно от гр. Генерал Тошево.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • създаване на нови усъвършенствани сортове зърнено-житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и разработване на съвременни технологии за отглеждането им;
  • разработване на нови биотехнологични методи в селекцията на полски култури;
  • събиране и изследване на генетични растителни ресурси;
  • производство на предбазови и базови семена с гарантиран произход и качество;
  • отглеждане на елитни породи разплодни животни.

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Дейността на Добруджански земеделски институт – селекция, научни изследвания и семепроизводство – се осъществява на площ от 21361 дка земеделска земя от ДПФ в землищата на с. Кремена и с. Тригорци (община Балчик) и с. Петлешково, (община Генерал Тошево), предоставена за безвъзмездно ползване от Министерството на земеделието и храните.

Добруджански земеделски институт произвежда предбазови и базови семена от широка гама собствени и съвместни сортове и хибриди от полски култури – пшеница, слънчоглед, фасул, които се предоставят на земеделските производители от района и страната.

В историята на Добруджански земеделски институт през определени периоди от време създадените тук сортове обикновена пшеница са заемали над 80% от площите, засети с пшеница в България. През последните десет години в България са регистрирани 15 нови сорта обикновена пшеница на Добруджански земеделски институт, а още 5 сорта, създадени през последните 2 години, се очаква да бъдат внедрени в производството. Ежегодно в института се засяват около 9000 дка зърнено-житни култури (обикновена и твърда пшеница, ечемик и тритикале). Произвеждат се около 3200 тона стокова продукция и около 500 тона базови семена, които се предоставят на земеделски производители от района и страната. Семената на Добруджански земеделски институт са с автентичен произход и високо качество, поради което гарантират сигурност на земеделското производство и са предпочитани и търсени от българските фермери.

През последното десетилетие в България са регистрирани 25 нови хибрида слънчоглед, създадени в института. Голям брой от тях са признати в Румъния, Украйна, Русия и Молдова. Институтът произвежда предбазови и базови семена за производство на хибридни семена. Хибридното семепроизводство на слънчоглед се осъществява от института ежегодно върху площ от 20 дка, от които се прибират около 1,5 тона хибридни семена. На базата на сключени лицензионни договори за хибридно семепроизводство се произвеждат още около 12 тона хибридни семена от слънчоглед. 

Върхово постижение в историята на Добруджански земеделски институт е създаването на хибрид Албена през 1986 г., регистриран в България (1988 г.) и Франция (1989 г.). Той е признат за световен стандарт в групата на ранозрелите хибриди, а в началото на 90-те години на изминалото столетие заема над 40% от площите, засяти със слънчоглед във Франция. 

Бобовите култури също заемат важно място в селекцията. Сортовете фасул, създадени в института и регистрирани през последните десет години са 5 – Пуклив 2, Вежен, Устрем, Блян и Скития, като последните четири са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Сорт Вежен е с оцветено в бяло и червено зърно и е предназначен за биологично производство. Ежегодно в института се произвеждат около 15 тона семена от фасул и 6 тона семена от леща от собствени сортове.

Наред с основните за Добруджански земеделски институт култури – обикновена пшеница и слънчоглед – в института се извършва селекция и внедряване в производството на твърда пшеница, тритикале, ечемик, леща, нахут, грах, фий и богатите на протеин и подходящи за фураж бобови култури секирче и бурчак.

Добруджански земеделски институт поддържа тесни връзки със земеделските производители от района на Добруджа и цялата страна. За популяризиране на научните продукти на института, ежегодно тук се провеждат Дни на отворените врати, предвиждащи посещения на селекционните поля и производствените участъци, дискусии със земеделски производители по актуални проблеми на зърнопроизводството, делови контакти и бизнес-сделки. По този начин се осъществява така необходимата връзка между земеделската наука и практика.

 

Научните продукти на института добиват широка популярност благодарение на редовното му участие в регионални, национални и международни панаири и изложения.


НОВИНИ ОТ ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Д-р Иван Белчев

Д-р Иван Белчев за професията на биотехнолога и любовта към растенията

В Лабораторния комплекс в гр. Добрич е разположена Лабораторията по биотехнология на Добруджански земеделски институт. Тя е най-младата структурна единица ...
Повече информация
Сортовете на Добруджански земеделски институт не изискват „луксозни“ условия на отглеждане. Няма идеален сорт пшеница, има идеална сортова структура.

Сортовете на Добруджански земеделски институт не изискват „луксозни“ условия на отглеждане. Няма идеален сорт пшеница, има идеална сортова структура.

Доц. д-р Галина Михова – селекционер на ечемик и пшеница в Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево, е част от ...
Повече информация
DZI pole pshenica

Пшеницата в Добруджа никне, но под стрес. Спасение са дъждовете.

Проф. д-р Иван Киряков – Ръководител на отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“ в ДЗИ, 16.11.2022 г. Заради засушаването много ...
Повече информация
Добруджански земеделски институт

Българската пшеница с добив 900 кг/дка? Да, има такава!

Българската пшеница с добив 900 кг/дка? Да, има такава! Устойчивостта на суша е основното направление в работата на учените от ...
Повече информация
Добруджански земеделски институт

Сушата отново „сковава” сеитбата в Добруджа

Доц. д-р инж. Илия Илиев, директор на ДЗИ-Ген. Тошево, в Деня на празника на земеделската наука в Селскостопанска академия, 26.10.2022 г ...
Повече информация

И на науката е нужно вдъхновение – литературна среща в Добруджански земеделски институт

Добруджански земеделски институт е домакин не само на научни конференции, работни срещи и дни на отворените врати. В рамките на ...
Повече информация

Вижте всички новини»


ИСТОРИЯ НАДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Селскостопанската наука в Добруджа има дълга и многостранна история. Историческите предпоставки за възникването му са преди близо век, когато по силата на Букурещкия мирен договор от 1913 г. и Ньойския мирен договор от 1919 г. Южна Добруджа несправедливо влиза в пределите на Румъния. Връща се на България едва на 7 септември 1940 г. с подписването на Крайовския мирен договор.
Прочетете повече »


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Детайли относно профил на купувча. Прочетете повече »


КОНТАКТИ

Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

E-mail: office@dai-gt.org
Тел. пласмент: +359 58 653275; +359 899 883 037

Директор

Илия Иванов Илиев
Тел.: +359 58 603125
Прочетете повече на страница „Ръководство“ » .

Издателство

Доц. д-р Нина Ненова – Главен редактор
Гл. ас. Христо Стоянов – Технически редактор
Добруджански земеделски институт
Генерал Тошево, 9500
Тел.: +359 58 603125
Е-mail: fcs@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg