Продължете към съдържанието
Начало » Академично развитие

Академично развитие

Професури

 Проф. д-р Ивелина Миткова Николова , ПРИНОСИ Професионално направление: ш. 6.2 Растителна защита. Специалност: „Растителна защита (eнтомология)“ Ж У Р И Проф. д-р Христина Янкова Кутинкова, РЕЦЕНЗИЯ… Прочетете повече »Професури

Доцентури

  Гл. ас. д-р Христо Павлинов Стоянов, ПРИНОСИ Професионално направление: 6.1 Растениевъдство Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения Ж У Р И Проф. дн… Прочетете повече »Доцентури

Обяви

ОБЯВА В бр. 66 от 1.08.2023г. на Държавен вестник Селскостопанска академия-София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна… Прочетете повече »Обяви