Продължете към съдържанието
Начало » Академично развитие

Академично развитие

Професури

Доц. д-р Валентина Георгиева Енчева, ПРИНОСИ Професионално направление: 6.2 Растителна защита Специалност: Растителна защита (фитопатология) Ж У Р И Доц. д-р Иван Димитров Киряков, ДЗИ… Прочетете повече »Професури

Доцентури

  Гл. ас. д-р Христо Павлинов Стоянов, ПРИНОСИ Професионално направление: 6.1 Растениевъдство Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения Ж У Р И Проф. дн… Прочетете повече »Доцентури

Обяви

ОБЯВА В бр. 66 от 1.08.2023г. на Държавен вестник Селскостопанска академия-София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна… Прочетете повече »Обяви